De fokker meldt de dekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen, schriftelijk aan het secretariaat van de FAC door middel van een kopie van het dek aangifteformulier dat aan de Raad van Beheer verzonden moet worden.

Open de DEKAANGIFTE (printversie)