De Nederlandsche Briard Club (NBC) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites welke vanuit haar website kunnen worden aangeroepen.
Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website aanvaardt de NBC geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

De NBC aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomen uit de inhoud van de site of door technische gebreken.