Bij voorkeur 2 maanden voor de te verwachten loopsheid doet de eigenaar van de teef, door inzending van het meldingsformulier fokaanvraag , melding aan de Fok Aangelegenheden Commissie FAC) van het voornemen de teef te laten dekken, mits de hond ten tijde van de dekking gekwalificeerd is. Pupinformatie wordt alleen verstrekt indien de toetsing door de FAC, aan de hand van de vereiste bescheiden, uitwijst dat de voorgenomen oudercombinatie aan de bepalingen van het fokreglement voldoet.