Skip to main content
Overzicht dekreuen

Zwart

Dekreuen

Als uw dekreu voldoet aan de onderstaande voorwaarden wordt u de mogelijkheid geboden een vermelding van uw dekreu te laten plaatsen.
  • De eigenaar is lid van de NBC
  • De reu is tussen de 15 maanden en 10 jaar oud
  • De reu beschikt over een geldig ECVO-onderzoek
  • Er is een HD uitslag aanwezig
  • De reu beschikt over een voldoende gedragstest
  • Titelvermelding alleen na het overleggen van certificaten
  • Foto’s, in liggend formaat, aangeleverd in JPG groter 2500 pixels
  • Alle bovengenoemde bescheiden, inclusief een kopie van de stamboom, dienen overlegd te zijn aan de Nederlandsche Briard Club.

De reuen op deze pagina voldoen aan de door het fokreglement gestelde voorwaarden om te mogen dekken. Indien het ECVO oogonderzoek niet meer geldig zal zijn ten tijde van de dekking, is een hernieuwd onderzoek met de uitslag “vrij van afwijkingen” noodzakelijk voorafgaand aan de dekking.

Om te beoordelen of uw reu voldoet aan het fokreglement van de Nederlandsche Briard Club kunt u elders op deze site het fokreglement raadplegen.

Aanmelden via e-mail of per post.


Fokaanvraag teven

Mits de hond ten tijde van de dekking gekwalificeerd is, kan de eigenaar van de teef een fokaanvraag doen. Bij voorkeur 2 maanden voor de te verwachten loopsheid van de teef.

U geeft het voornemen de teef te laten dekken aan, door middel van het “Fokaanvraag formulier". U zend dit ingevulde formulier vervolgens naar de Fok Aangelegenheden Commissie.

Pupinformatie wordt alleen verstrekt indien de toetsing door de FAC, aan de hand van de vereiste bescheiden, uitwijst dat de voorgenomen oudercombinatie aan de bepalingen van het fokreglement voldoet.


Dekaangifte

De fokker meldt de dekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen, schriftelijk aan het secretariaat van de FAC door middel van een kopie van het dek aangifteformulier dat aan de Raad van Beheer verzonden moet worden.