INLEIDING

Zoals de meeste mensen weten is er in Nederland regelmatig een uitgebreide discussie gaande over wat sociaal aanvaardbaar gedrag van honden is. De Raad van Beheer heeft een MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) ontwikkeld waarmee dit gedrag getest wordt. In 2007 is er een onderzoek gestart naar criteria voor hondenrassen met betrekking tot de MAG-test. Hoewel aan veranderingen onderhevig, bevat deze MAG-test een groot aantal onderdelen welke voor onze rasvereniging zeer goed bruikbaar zijn. Daarom is de gedragstest voor de Briard zeer sterk gelijkend op de MAG-test; slechts op een paar kleine punten wijkt de test af om hem beter geschikt te maken voor de Briard. De gedragstest van de NBC is wat betreft de uitvoering en normering meer toegespitst op het karakteristieke gedrag van Briards. Deze test van de NBC is afgelopen jaren diverse malen geëvalueerd en verfijnd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze huidige test zeer goed voldoet.

Gedragsomschrijving Briard
Er bestaat voor de Briard een rasstandaard waar de hond aan dient te voldoen.
De rasstandaard vermeldt, dat de “Berger de Brie een evenwichtig karakter heeft, niet agressief, noch angstig.
De Briard moet wijs en onverschrokken zijn (sage et hardi)”.

De Briard is intelligent, levendig en speels. Hij heeft een onbevreesd karakter met geen spoor van timiditeit of agressie.

Naast zijn aangeboren geschiktheid als kuddehond heeft hij de waardevolle kwaliteiten van de allerbeste bewaker van zijn eigendom. Zo nodig is hij zonder de minste aarzeling de taaie en hardnekkige verdediger van zijn meester. Onder diskwalificerende fouten vinden we als eerste punt: “agressieve of angstige hond”. Bij het keuren zal een kalm, evenwichtig karakter in aanmerking worden genomen.

De huidige Briard is behalve een gewaardeerde huishond ook zeker nog een werkhond. Er is de hobbymatige vorm van “werken”. Briards vinden wij in bijna alle takken van de hondensport (gehoorzaamheid, schapen hoeden, behendigheid, speuren, flyball, IPO, KNPV, enz.) en daarnaast hebben vele Briards nog een praktische gebruikstaak. We vinden ze o.a. terug als douanehond, speurhond, reddingshond en bewakingshond.

Men kan uit het bovenstaande afleiden, dat de Briard een hond is met zeer veel mogelijkheden. Binnen ons steeds drukker wordende maatschappij kan de Briard zijn plaats blijven behouden, zolang wij in ogenschouw nemen, dat zijn temperamentvolle karakter altijd moet samengaan met een stabiele en evenwichtige inborst.

Uitvoering van de gedragstest en normering

Lees verder onder termenlijst gedrag en scoreformulier