Skip to main content

Gedragsbeoordeling

Het belang van gedragsbeoordeling protocol bijsluiter/normering, juni 2022
Auteur Edith Huis
Het belang van een zorgvuldige keuze van ouderdieren op basis van aanleg en gedrag dient minstens net zo vanzelfsprekend te zijn als een keuze op basis van uiterlijk en gezondheid. Het is daarom logisch dat de Nederlandsche Briard Club (NBC) in haar verenigingsfokreglement regels met betrekking tot gedrag heeft opgenomen. In deze regels is bepaald dat beide ouderdieren vóór de eerste dekking met goed gevolg een door de rasvereniging erkende gedragstest moeten hebben afgelegd. Een van deze erkende gedragstesten is de gedragstest, georganiseerd door de Nederlandsche Briard Club.

Gedrag conform rasstandaard

In de rasstandaard van de Briard wordt het gedrag van de Briard als volgt omschreven: “De Berger de Brie heeft een evenwichtig karakter, niet agressief, noch angstig. De Briard moet wijs en onverschrokken zijn (sage et hardi).”

Nu wordt het even lastig, want hoe ziet wijs en onverschrokken gedrag eruit en wat is evenwichtig? Vraag het 50 mensen en je krijgt 50 verschillende antwoorden. De interpretatie van deze temen geeft namelijk veel ruimte tot discussie. Angst en agressie zijn goed omschreven en meetbare gedragselementen (objectief). Dit is af te meten aan lichaamshouding (staart, oren, gezichtsmimiek, vocalisatie, etc.) Maar de andere termen zijn subjectief en iedereen geeft hier zijn eigen interpretatie aan die vaak is gebaseerd op eigen ervaringen. Misschien helpt het door naar de volgende omschrijvingen in de standaard te kijken: “In wezen vriendelijk en vredelievend, is hij aanhankelijk, gehoorzaam en zeer werkwillig. Zijn verschijning verraadt oerkracht, zijn gedrag is zelfverzekerd, evenwichtig en onverschrokken. Hij reageert met hoge opmerkzaamheid maar gelijktijdig rustig op zijn omgeving.”

Als je alle gedragsomschrijvingen bijeenschraapt en opnieuw het plaatje probeert in te kleuren met objectieve helder omschreven gedragselementen kom je misschien tot de volgende omschrijving:

“De Berger de Brie heeft een gelijkmatig karakter, is niet agressief, noch angstig. Hij is vriendelijk en heeft goed herstelvermogen, is hij aanhankelijk, gehoorzaam en zeer werkwillig. Hij reageert met hoge opmerkzaamheid maar gelijktijdig rustig op zijn omgeving.

Dit houdt in dat de Briard een vriendelijke hond is die graag met zijn baas is. Hij mag best wel schrikken, maar moet daarvan snel en volledig herstellen (al dan niet met behulp van de baas). Hij mag levendig zijn, maar niet nerveus. Dit ziet er bijna hetzelfde uit maar heeft significant andere elementen; stresssignalen komen bij een levendige hond nauwelijks voor. Ook agressief gedrag is niet wenselijk. Hierbij kun je onderscheid maken tussen dreiggedrag (blaffen, grommen, strak aankijken) en daadwerkelijk bijtgedrag om ook een lijn te trekken tussen “niet wenselijk” en “ongewenst”. Bij schrik kan er wel eens dreigend geblaft worden, maar dat moet in het herstel weer stoppen, in dit geval kan dreiggedrag genoteerd worden als onwenselijk (toelaatbaar) maar niet als ongewenst (ontoelaatbaar)...

De gedragstest

De gedragstest van de NBC is een afgeleide van de MAG-testi. Deze test was van 1993 tot 2008 verplicht voor de RAD-rassen.ii De test meet vooral sociaal gedrag waarbij overmatige angst en agressie als ongewenste eigenschappen worden gescoord.

Uit deze MAG-test zijn een aantal testonderdelen geselecteerd, die belangrijke informatie kunnen opleveren over het gedrag van de Briard. Prettige bijkomstigheid is dat de MAG-test een gevalideerde test is met valide testonderdelen. (Valide = het meet werkelijk wat je wil weten).

Met name de mate van angst en agressie, eigenschappen die nadrukkelijk genoemd zijn in de rasstandaard kunnen worden gemeten. De test wordt altijd afgenomen door 2 gedrags keurmeesters, die speciaal hiervoor zijn opgeleid en benoemd door de Raad van Beheer.

De uitslag

Voor wat betreft de einduitslag is het simpel: de hond is geslaagd of gezakt (doorstaan / niet doorstaan) gebaseerd op de normering. In de bijsluiter vindt u meer informatie over hoe de resultaten op het onderzoeksrapport moeten worden geïnterpreteerd.

Leeftijd

De honden mogen vanaf de leeftijd van 15 maanden al deelnemen aan de test.

Tot slot

Sinds de invoeren van de verplichte gedragstest voor fokdieren, is het sociale gedrag van de Briard in Nederland aanzienlijk verbeterd.


i) MAG-test Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag-test – ontwikkeld en ingevoerd nav ernstige bijtincidenten begin jaren ’90 van de vorige eeuw
ii) RAD-rassen – nav de RAD regeling agressieve dieren zijn 5 rassen aangemerkt als zijnde RAD-rassen (Mastino Napoletano, Fila Brasilieiro, Dogo Argentino, American Staffordshire terrier en Rottweiler) De RAD-regeling ook wel bekend als de Pittbullwet is in 2008 opgeheven. Ook de Briard stond op de nominatie om aan deze lijst te worden toegevoegd.