LIDMAATSCHAP

Als individueel lid krijgt u iedere twee maanden het clubblad van de Nederlandsche Briard Club (NBC) toegezonden. Dit blad staat vol met wetenswaardigheden, bestuursvermeldingen, regio activiteiten, tentoonstellingsagenda en uitslagen, FAC-berichten, lezers brieven, specifieke informatie enz. Ook heeft u het recht activiteiten bij te wonen die door de NBC worden georganiseerd en heeft u stemrecht op de Algemene Leden Vergadering, welke ieder jaar wordt gehouden.

Als medelid heeft u alle hierboven beschreven rechten, met uitzondering van het ontvangen van het NBC clubblad.

De kosten voor lidmaatschap bedragen m.i.v. 1 januari 2016

 lidmaatschap enkelvoudig €37,50 via automatische incasso €35,00
 lidmaatschap buitenlandse leden €42,50 via automatische incasso €40,00
 medelidmaatschap €10,00
 entreegeld €10,00

 

Aanmelden als lid bij onze ledenadministratie:

Dit kan schriftelijk, via e-mail of telefonisch. Daarna ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u het bedrag overmaken op IBAN NUMMER : NL22INGB0000489862  BIC CODE : INGBNL2A  Briardclub te Apeldoorn o.v.v. nieuw lidmaatschap.
U kunt het formulier ook zelf downloaden.
Formulier tbv aanvragen lidmaatschap  

Zonder het machtigingsformulier kunnen wij niet automatisch incasseren.

Om uw automatische incasso compleet te maken download het machtigingsformulier.
Vul dit in en stuur of mail het naar de ledenadministratie Nederlandsche Briard Club,

Bert Hulleman
Zutphensestraat 27-A
7321 CH Apeldoorn
ledenadministratie@briard.nl,

inzender verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan de Nederlandsche Briard Club voor automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie en éénmalig het inschrijfgeld.
Het bedrag zal jaarlijks afgeschreven worden van bovenstaand IBAN bankrekeningnummer.

Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt u in het eerstvolgende clubblad vermeld als er géén gegronde bezwaren van bestaande leden zijn, wordt u aangenomen als nieuw lid. Ieder lid wordt geacht zich naar behoren te gedragen zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Opzeggingen:
Opzeggingen dienen plaats te vinden voor het eind van het jaar, d.w.z. vóór 1 december van het lopende contributiejaar.

Adreswijzigingen:
Wilt u zo vriendelijk zijn adreswijzigingen naar de ledenadministratie te sturen in verband met de verzending van het clubblad, ledenadministratie@briard.nl