U bent geïnteresseerd in ons mooie ras en wellicht denkt u na over de aanschaf van een Briardpup. Dan bent u nu aan het goede adres.

Wanneer u een pup aanschaft bij een bij de Nederlandsche Briard Club aangesloten fokker kunt u er vanuit gaan dat de ouderdieren met zorg gekozen zijn en voldoen aan ons fokreglement. Dat wil zeggen dat zowel de reu als de teef qua gezondheid, gedrag en uiterlijk ruimschoots passen binnen de rasstandaard. De controle hiervan is in handen van de leden van de Fok Aangelegenheden Commissie FAC).

Deze geschiedt aan de hand van de bij de fokaanvraag, waarmee de fokker toestemming vraagt voor de beoogde combinatie, ingeleverde uitslagen van HD-onderzoek (kwaliteit heupen) en ECVO-onderzoek (ogen moeten vrij van erfelijke afwijkingen zijn), een passende gedragstest en showresultaten. Ook wordt er op gelet dat een teef niet te oud (maximaal 96 en voor het eerste nest 72 maanden) of te jong (minimaal 22 maanden) is voor een nest, dat een vorig nest niet te kort geleden (minimaal 10 maanden, maximaal 2 nesten in 24 maanden) is en hoeveel nesten (maximaal 4) zij totaal al heeft voortgebracht. (De minimale leeftijd voor een dekreu is 18 maanden.) Tevens houdt onze FAC de verwantschap van beide ouderdieren goed in de gaten. Het fokken met onverwante ouderdieren wordt aangemoedigd omdat dit de kleinste kans op erfelijke aandoeningen van welke aard dan ook geeft. Enige mate van verwantschap wordt toegestaan omdat dit soms nodig is om een bepaalde eigenschap vast te leggen (lijnteelt).

De FAC beschikt over een uitgebreide databank met gegevens van generaties Briards, een geweldige bron van informatie die een bijdrage kan leveren aan het fokadvies. Elk nest puppen wordt op een leeftijd van 6-7 weken gecontroleerd door vertegenwoordigers van de FAC bij de fokker thuis. Daarbij wordt aandacht besteed aan globale gezondheid, uiterlijk en gedrag van elke pup afzonderlijk en huisvesting van het nest. Niemand kan u gezondheid van een hond op lange termijn garanderen. Maar wanneer u een rashond aanschaft via onze rasvereniging is de kans op problemen in de toekomst het kleinst.

Wilt u op verantwoorde wijze een Briardpup aanschaffen? Doe dit bij de Nederlandsche Briard Club, de oudste erkende rasvereniging voor de Briard. Geertje Bos is het aanspreekpunt voor pupinformatie. De Nederlandsche Briard Club geeft aan geïnteresseerden in het ras de namen en telefoonnummers van fokkers, welke op dat ogenblik in het bezit zijn van een nest puppies. De richtprijs voor een Briardpup is op dit moment ca. € 1350,00. Men kan dan geheel vrijblijvend een afspraak maken met de desbetreffende fokker, om het ras te bekijken en eventueel een pup te reserveren.

Geertje Bos  is van 11.00 tot 13.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06 – 10 09 28 92
of via e-mail KLIK HIER.

Nesten op dit moment KLIK HIER.

De verantwoordelijkheid voor de gefokte pups ligt te allen tijde bij de fokker en niet bij de Nederlandsche Briard Club.

25-1-1c

38-1-x

39-1